Čo je ESO9 Podpora

Požívatelia informačného systému ESO9 môžu využívať portál ESO9 Podpora, ktorý im slúži na zadávanie objednávok konzultačných a programátorských prác, reklamácií a námetov. Vďaka portálu ESO9 Podpora majú naši zákazníci možnosť zadávať svoje požiadavky na systém ESO9 nepretržite 24 hodín denne. Cieľom prevádzkovania portálu ESO9 Podpora je predovšetkým snaha skvalitniť komunikáciu so zákazníkmi a zaistiť im krátku reakčnú dobu na ich požiadavky.

Prístup na portál ESO9 Podpora

je len pre prihlásených používateľov s príslušnými právami. Najskôr sa musí používateľ zaregistrovať. E-mailová adresa pri registrácii slúži následne ako prihlasovacie meno polužívateľa. Malo by teda ísť o individuálnu adresu (nie typu "info@firma.sk"). Prostredníctvom tejto e-mailovej adresy je používateľ identifikovaný ako zamestnanec spoločnosti, za ktorú má v portálu ESO9 Podpora vystupovať.

Rola používateľa na portáli ESO9 Podpora

Po overení registrácie je používateľovi priradená úloha a na jej základe sú mu sprístupnené voľby v menu ESO9 Podpora. Používatelia portálu ESO9 Podpora môžu mať rozličné role, vďaka ktorým sú presne stanovené ich možnosti.

  • Úloha Podpora: používateľ má oprávnenie prezerať a robiť nové požiadavky.
  • Úloha Financie: používateľ má oprávnenie prezerať doklady vzájomných záväzkov a pohľadávok.
  • Úloha Administrátor: používateľ má právo nastavovať role iných používateľov svojej firmy v portáli ESO9 Podpora.

Funkcia portálu ESO9 Podpora:

  • Zadávanie nových objednávok.
  • Sledovanie histórie objednávok.
  • Správa používateľov portálu ESO9 Podpora.
  • Prehľad faktúr a objednávok.