Demoverzia

Vyskúšajte si informačný systém ESO9

Pripravili sme pre Vás základnej verzii informačného systému ESO9 Start, ktorá obsahuje všetky činnosti potrebné na jednoduché a efektívne riadenie Vašej spoločnosti. Aby ste si lepšie predstavili, čo všetko možno od štandardnej verzie ESO9 Start očakávať, naplnili sme ju dátami ideálne fungujúce firmy. V demoverzii ESO9 Start uvidíte všetky dôležité údaje tejto "ideálne firmy", jej účtovníctvo, stavy objednávok, evidenciu majetku a skladu ... Zároveň si budete môcť sami vyskúšať, ako funguje zadávanie dát do systému, ako prebieha schvaľovanie nákupov a zhotovovanie prijatých faktúr, ako možno evidovať prijaté objednávky a sledovať ich plnenie, ako sa vystavujú faktúry a upomienky, alebo ako možno na jednom mieste uchovávať všetky firemné dokumenty.

Informačný systém ESO9 Start je samozrejme možné rozšíriť aj o oblasť mzdovej agendy a personalistiky. V demoverzii ESO9 Mzdy a Personalistika si môžete vyskúšať výpočet miezd na základe zadaných údajov o pracovnom vzťahu, ďalej potom zadávanie dát o zamestnancoch, sledovanie dovoleniek a pracovných neschopnosťou, lekárskych prehliadok a školenia...

Aby sme vyhoveli naozaj všetkým potrebám Vašej spoločnosti, ponúkame Vám k vyskúšaniu ESO9 Framework - ojedinelý nástroj k tvorbe aplikácií. Vďaka aplikáciám vytvoreným pomocou ESO9 Framework nahradíte neprehľadné zoznamy a evidencie tvorené v excelovských tabuľkách. Keďže si budete môcť aplikácie vytvárať sami, stanete sa tak úplne nezávislými na Vašom dodávateľovi informačného systému.

Všetky demoverzie produktov ESO9 sú úplne neobmedzené v množstve dát, ktoré do nich môžete zaobstarať, a rovnako tak sú úplne neobmedzené aj časovo.