Kde a ako školíme

Ponúkame Vám pravidelné školenia zamerané na jednotlivé témy systému ESO9, ale tiež možnosť školení zostavených podľa Vašich individuálnych potrieb.

Pravidelne niekoľkokrát ročne organizujeme pre užívateľov systému ESO9 školenia zamerané na jednotlivé témy systému ESO9. Tieto školenia sa konajú v našich školiacich miestnostiach v Prahe a v Olomouci a sú vedené skúsenými konzultantmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti so systémom ESO9 a sú odborníkmi na danú oblasť.

Okrem pravidelne organizovaných školení Vám ponúkame aj možnosť školenia individuálnych. Individuálne školenia môže prebiehať ako v niektorej z našich školiacich miestností, tak aj u vás v spoločnosti, a zamerané môže byť na akúkoľvek problematiku spojenú so systémom ESO9. Individuálne školenie je zamerané na Vaše aplikácie ESO9 a prebieha formou konzultácie. Ak máte záujem o školenie zostavené na mieru Vašej spoločnosti, kontaktujte nás pomocou dopytu školenia.