Profil spoločnosti

Spoločnosť ESO9 Slovakia s.r.o.

je popredným dodávateľom informačných technológií v Slovenskej a Českej republike. Ponúka tiež riešenia prispôsobené na legislatívne podmienky Maďarska či Poľska.

ESO9 Slovakia s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom silné zázemie v oblasti vývoja, implementácie a služieb súvisiacich s vlastným informačným systémom ESO9. Navyše ako jedna z mála firiem ponúka k voľnému predaju samotnú ESO9 Technológiu pre vývoj vlastných aplikácií.

Medzi zákazníkov spoločnosti ESO9 Slovakia s.r.o. patrí moderné a výkonné spoločnosti, ktoré zaujímajú popredné miesta v našej ekonomike. Ich spoločným menovateľom je znalosť hodnoty informácií bez rozdielu, či sa jedná o malé vysoko konkurencieschopné spoločnosti alebo veľké strategicky významné podniky.

ESO9 Slovakia s.r.o. si váži spokojnosti svojich zákazníkov, a preto neustále pracuje na zdokonaľovaní poskytovaných služieb. Zabezpečuje včasné aktualizácie produktu podľa legislatívnych zmien, smeruje vývoj k zdokonaľovaniu užívateľského komfortu av neposlednom rade pripravuje semináre a školenia.

Misia ESO9 Slovakia s.r.o.:

Dodávaním najmodernejších technológií významne prispievať k rozvoju informačnej spoločnosti.

Vízia ESO9 Slovakia s.r.o.:

Pre zákazníka: Byť chceným, vyberaným a odporúčaným dodávateľom.
Pre zamestnancov: Byť uznávaný ako spoločnosť s najlepším miestom na prácu.
Pre vlastníkov: Byť spoľahlivým a výkonným zdrojom príjmov.
Pre verejnosť: Byť známy ako inovatívne firma, prispievajúca k všeobecnému blahobytu spoločnosti.

Radi Vám ponúkneme svoje služby na Vašej ceste k prosperite.
Kolektív zamestnancov ESO9 Slovakia s.r.o.