Vedenie spoločnosti
Martin Saloň
riaditeľ spoločnosti

Ing. Ivan Polcar
konateľ spoločnosti

Jiří Ptáček
konateľ spoločnosti