Partnerský program

Vďaka nárastu potrieb firiem, ktoré vyžadujú kvalitný informačný systém pre riadenie spoločnosti, as tým spojeného počtu dopytov po IS ESO9, vzrastá aj potreba kvalitnej starostlivosti o týchto zákazníkov. Jedným zo spôsobov, akými sa snažíme túto potrebu naplniť, je rozširovanie siete kvalitných obchodných a implementačných partnerov.

Budovanie partnerského programu spoločnosti ESO9 international as, ktoré je podporené kvalitnými a overenými postupmi a jedinečnú ESO9 Technológiou, zabezpečuje našim klientom náskok, konkurenčnú výhodu a pomáha im k úspechu.

Partnerský program spoločnosti ESO9 international as je určený všetkým právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú záujem predávať alebo implementovať podnikový informačný systém ESO9 pre menšie a stredné spoločnosti. Okrem predaja a implementácie produktu sa partnerom naskytá aj možnosť ďalšieho vývoja produktov formou Add-On riešenie alebo vlastných modulov či odvetvových riešení.

Partnerský program, sa týka predaja, implementácie alebo vývoja podnikového informačného systému ESO9 vytvoreného na báze ESO9 Technológia, resp. verzií ESO9 Lite, ESO9 Start a ESO9 Profi tohto produktu a tiež aj ich možného prevádzky formou ASP.