Poskytované služby

Spoločnosť ESO9 international as ponúka užívateľom informačného systému ESO9 rad kvalitných služieb. Naše služby začínajú podrobnou predimplementačnou analýzou, pri ktorej Vám pomôžeme stanoviť presné požiadavky na váš informačný systém. Dôkladná prediplmementačná analýza je dôležitá pre rýchlu a bezchybnú implementáciu systému ESO9. Po ukončení implementácie a po vykonaní základného školenia pre používateľov je systém ESO9 spustený do ostrej prevádzky.

Tým ale naše služby nekončia. Pre zákazníkov, ktorí používajú systém ESO9, poskytujeme tieto služby:

  • Hotline
  • Konzultácie
  • Tvorbu zostáv
  • Prácu na rozvoji aplikácie
  • Školenia

V prípade, že plánujete využívať naše služby pravidelne, odporúčame Vám uzavrieť Servisnú zmluvu.