Prečo sa stať partnerom

Partnerský program spoločnosti ESO9 international SK s.r.o. prináša našim partnerom veľké množstvo výhod. Medzi tie najzaujímavejšie možno zahrnúť predovšetkým:

 • Provízie z predaja licencií.
 • Nulové poplatky za možnosť samostatnej implementácie alebo následného servisu.
 • Možnosť zdarma využívať naše produkty aj pre vlastnú potrebu.
 • Naši všestrannú podporu.

Stať sa partnerom spoločnosti ESO9 international as je veľmi jednoduché, musíte len splniť niekoľko málo podmienok:

 1. Vybrať si typ partnerského programu, ktorý vyhovuje zameranie Vašej spoločnosti a Vašej stratégiu.
 2. Zaregistrovať sa do tohto programu.
 3. Splniť minimálny potrebný počet certifikáciou nutných pre predaj, implementáciu alebo vývoj produktu.

Typy partnerských programov

Záujemcom o partnerstve ponúkame štyri typy partnerských programov:

 • ESO9 Business Partner – partner rieši predaj produktu, a to buď len do fázy sprostredkovanie, alebo až do fázy prípravy zmlúv na podpis.
 • ESO9 Implementation Partner – partner rieši predaj produktu a produkt tiež implementuje.
 • ESO9 Development Partner – partner rieši ďalší vývoj produktu formou Add-On riešenie alebo vlastných modulov či samostatných odvetvových riešeniach.
 • ESO9 Implementation and Development Partner – partner rieši predaj, implementáciu a ďalší vývoj produktu.

Certifikácia partnerov

Každý z našich obchodných a implementačných partnerov musí byť certifikovaný. Certifikácia prebieha pravidelne dôkladným testovaním a vďaka tomu, môžeme zákazníkom zaručiť, že naši partneri poznajú dokonale produkt ESO9 a že ho vie naimplementovať. Pre zákazníka znamená certifikovaný partner istotu, že investície vložené do informačného systému sa mu vráti formou dobrého produktu a kvalitné implementácie.

Partnerský program spoločnosti ESO9 international ponúka svojimi štyrmi typmi partnerských programov široký výber formy spolupráce. Ak Vás náš partnerský program zaujal, chceli by ste sa o ňom dozvedieť viac a mali by ste záujem s nami spolupracovať, kontaktujte nás na adrese partner@eso9.sk nebo prostřednictvím kontaktného formulára.