ESO9 Technológia

Rozhodli sme sa vytvoriť novú platformu pre naše informačné systémy, ktorá by bola dostatočne technologicky flexibilné a stabilné, a to s dlhodobým výhľadom. Výsledkom vývoja je ponuka prispôsobivých a perspektívnych informačných systémov radu ESO9 určených predovšetkým pre stredné firmy.

Technické riešenie architektúry ESO9 Technológia stojí na niekoľkých základných pilieroch. Jedným z nich je overený a stabilný databázový server, druhým tenký klient postavený na štandarde jazyka HTML používanom v prostredí Internetu. Ich vzájomnú komunikáciu rieši tretia vrstva označovaná ako aplikačný server. Spoločným menovateľom všetkých vrstiev našej technológie sú potom produkty firmy Microsoft.

Základná schéma technickej infraštruktúry ESO9 Technológia vyjadruje nasledujúci obrázok:

ESO9 Technológia