Prenájom aplikácií

Optimalizujte svoje náklady za informačný systém a zbavte sa starostí.

Minulosťou je doba, kedy bola každá spoločnosť nútená vytvárať si potrebné zázemie pre prevádzku IS. V praxi to znamená stať sa odborníkmi na oblasť informačných systémov, nakúpiť hardvérové prostriedky pre jeho prevádzku a zaistiť všetky potrebné zázemie (technické i personálne).

Nielenže je k tomu potrebné vyčleniť potrebné finančné zdroje, dodržiavať všetky nutné licenčné ujednanie, ale aj pravidelne investovať a posilňovať zázemie, bez ohľadu na ďalšie problémy spojené so samotným prevádzkou (zálohovanie, archivácia dát, obava pred únikom dát ...).

Výhody prevádzky informačného systému ESO9 formou ASP:

  • Úspora finančných zdrojov spoločnosti.
  • Nie je nutné vynakladať priame investičné výdavky na nákup iného HW ako vlastného PC.
  • Bez nutnosti kupovať aplikačný SW (informačný systém ESO9).
  • Bez nutnosti kupovať prevádzkové SW (MS SQL).
  • Úspora nákladov na údržbu vlastné informačné technológie.
  • Odpadajú náklady na nutné servisné zásahy dodávateľov SW, HW.
  • Zálohovanie dát - tieto záruky na seba preberá dodávateľ.
  • Garancia rýchlej reakcie v prípade výpadku.
  • Umiestnením aplikácie mimo firmu, odpadajú starosti o prípadnej odcudzenie HW.
  • Nie ste nútení sa zaväzovať na vopred stanovenú dobu (napr. 24 mesiacov).