ESO9 Lite

Začiatok každej spoločnosti býva obtiažny, uľahčite si ho ...

ESO9 Lite je moderný produkt využívajúca intranetové technológie. Je určený pre malé začínajúce spoločnosti, ktoré už potrebujú podnikový informačný systém, ale ich veľkosť a jednoduchšie firemné procesy im neumožňujú naplno využívať rozsiahlejšie produkty. ESO9 Lite je "krabicové" riešenie s možnosťou následného rastu s potrebami užívateľov. Prípadný prechod nespočíva v zmene technológie či nákupu nového produktu, ale iba v rozšírení existujúcej funkčnosti aplikácie.

Produkt umožňuje pracovať súčasne až štyrom užívateľom bez ohľadu na počet nainštalovaných klientských staníc.

Produkt ESO9 Lite v základnej verzii obsahuje riešené oblasti:

Predaj

 • Vystavenie cenových ponúk.
 • Následná tvorba predajných objednávok a prehľad ich plnenia.
 • Užívateľská správa číselníkov obchodných partnerov, tovar, cenovej politiky.
 • Jednoduchá tvorba faktúr vydaných.
 • Riešenie reklamácií.
 • A veľké množstvo prehľadových zostáv o predaji.

Nákup

 • Vystavenie nákupných dopytov s možnosťou automatického generovania objednávok na nákup.
 • Evidencia faktúr prijatých vrátane ich evidencie v elektronickej podobe.
 • Kontroly na plnenie zaslaných objednávok.
 • A celá rada tlačových zostáv.

Sklad

 • Prehľadná skladová evidencia. - Príjmy a Výdaje zo skladov.
 • Možnosti predaja priamo zo skladu za hotové.
 • Inventúry skladových zásob.
 • Podporné evidencie skladu.
 • A nepreberné množstvo kontrolných zostáv pre sklad.

Účtovníctvo, Financie a Saldokonto

 • Zahŕňa v sebe všetky potrebné výstupy pre štátnu správu, komunikáciu s bankami, sledovanie vzájomného saldokonta vrátane tvorby upomienok. V prípade využitia služieb externej účtovnej firmy na ňu zabezpečujeme väzbu.

Majetok

 • Jednoduchá evidencia majetku, automatické generovanie odpisov a ďalšie podporné činnosti.

ESO9 Lite je ľahko parametrizovateľné riešenie, časovo nenáročné na implementáciu štandardných funkcionalít, s možnosťou určitého prispôsobenia individuálnym požiadavkám zákazníka.

ESO9 Lite je možné rozšíriť o nasledujúce oblasti:

ESO9 Mzdy, ESO9 Personalistika, ESO9 Servis, ESO9 Doprava vrátane možnosti prechodu na ďalšiu edíciu našej radu informačných systémov.