ESO9 Profi

Chcem robustné riešenie za optimálne náklady ...

ESO9 Profi je vďaka svojim vlastnostiam určený predovšetkým pre stredné a väčšie spoločnosti s vyššími nárokmi. Je schopný plne postihnúť špecifické potreby spoločnosti a vytvoriť tak úplne individuálne riešenie s novými činnosťami, agendami a funkcionalitami.

Súčasťou implementácie ESO9 Profi môže byť aj úprava vzorov a typov používaných dokladov, formulárov, rozsahu a spôsobu vykonávaných činností, názvoslovie dátových položiek atď, ale i zmena samotného designu systému z pohľadu užívateľa. Samotné implementáciu predchádza tzv "Projekt zavedenia", ktorý rieši vlastný spôsob implementácie, popis jednotlivých krokov a úprav, a to až do definícií vzhľadu jednotlivých formulárov. "Projekt zavedenia" je tak jedným z najdôležitejších prvkov v zavádzaní celého riešenia podnikového informačného systému u zákazníka.

ESO9 Profi pokrýva nasledujúce oblasti:

 • Účtovníctvo
 • Financie
 • Saldokonto
 • Plánovanie
 • Majetok
 • Nákup
 • Predaj
 • Sklady
 • Manažérske výstupy
 • CRM
 • Controlling
 • Interná evidencia (úlohy)
 • Montáže, Servis
 • Evidencia pošty
 • Evidencia dokumentov (DMS)
 • Mzdy a Personalistika (vrátane podpory HR procesov)
 • Výroba (kapacitné a materiálové plánovanie)
 • Work-flow
 • Doprava, Cesty
 • Servis
 • Váhy - off-line (prepojenie na vážiace systémy)
 • Predajňa (registračné pokladne)
 • Dátové schránky
 • B2B, B2C
 • Väzby na PVS (portál verejnej správy)
 • Čítačky a PDA aplikácie
 • Podpora komunikácie napr. formou ISDOC, EDI, webové služby, import - export XML
 • Aplikácie a evidencie na mieru podľa jednotlivých brandžou (Agro, Odpady, CK ...)

Súčasťou implementácie ERP riešení v spoločnosti môže byť aj školenia pracovníkov firmy, a to až do stupňa "implementátor systému". Byť "implementátorom systému" neznamená iba získať certifikáciu za úspešne zloženú skúšku, ale aj možnosť plne využívať vývojového prostredia produktu ESO9 Profi, ktoré je súčasťou dodávky systému.

Vývojové prostredie a vývojové nástroje umožňujú prispôsobenie systému vlastnými prostriedkami, a to vrátane následného vývoja až do úrovne individuálnych odvetvových riešení. To všetko teda bez nutnosti objednávať si tieto služby od dodávateľa systému.