ESO9 Start

Už teraz viem, že budem potrebovať viac ...

ESO9 Start je podnikový informačný systém, ktorý je schopný vďaka svojej univerzalite obsiahnuť všetky oblasti činností, ktoré vykonáva každá menšia firma a ktorých priebeh potrebuje automatizovať a zefektívniť. Je určený spoločnostiam so štandardizovanými procesmi, ktoré potrebujú už rozsiahlejšie informačný systém, ktorý je však možné rýchlo a efektívne implementovať. Výhodou riešenia na báze ESO9 Start je jednoduchý a efektívny prechod spoločnosti na ERP systém ESO9 Profi, ktorý je určený pre stredné a väčšie firmy, teda prechod bez nutnosti implementácie nového informačného systému.

ESO9 Start využijú spoločnosti s rozsahom 5 až 10 súčasne pracujúcich užívateľov, a to vrátane prípadného pripojenie vzdialených pracovísk bez nutnosti budovania VPN siete.

Produkt ESO9 Štart v základnej verzii obsahuje riešené oblasti činností:

Nákup

 • Vystavenie nákupných dopytov s možnosťou automatického generovania objednávok na nákup.
 • Evidencia faktúr prijatých vrátane ich evidencie v elektronickej podobe.
 • Kontroly plnenia zaslaných objednávok.
 • A celá rada tlačových zostáv.

Predaj

 • Vystavenie cenových ponúk.
 • Následná tvorba predajných objednávok a prehľad ich plnenia.
 • Užívateľská správa číselníkov obchodných partnerov, tovar, cenovej politiky.
 • Jednoduchá tvorba faktúr vydaných.
 • Riešenie reklamácií.
 • A veľké množstvo prehľadových zostáv o predaji.

Sklad

 • Prehľadná skladová evidencia.
 • Príjmy a Výdaje zo skladov.
 • Možnosti predaja priamo zo skladu za hotové.Inventury skladových zásob.
 • Podporné evidencie skladu.
 • A nepreberné množstvo kontrolných zostáv pre sklad.

Účtovníctvo, Financie a Saldokonto

 • Zahŕňa v sebe všetky potrebné výstupy pre štátnu správu, komunikáciu s bankami, sledovanie vzájomného saldokonta vrátane tvorby upomienok. v prípade využitia služieb externej účtovnej firmy na ňu zabezpečujeme väzbu.

Majetok

 • Jednoduchá evidencia majetku, automatické generovanie odpisov a ďalšie podporné činnosti.

Montáže, Servis, Úlohy

 • Jednoduchá, rýchla a prehľadná evidencia úloh, ktoré majú väzbu na kompletizáciu výrobkov alebo servisu vlastných či nakupovaných výrobkov.

Evidencia dokumentov (DMS)

 • Už v tejto základnej verzii je možné viesť na jednom mieste prehľadnú evidenciu dokumentov, následne je spravovať a rýchlo vyhľadávať. U ukladaných dokumentov je možné sledovať ich verzie, ktoré možno tiež uzamykať.

ESO9 Start je parametrizovateľné riešenie, časovo nenáročné na implementáciu štandardných funkcionalít, s možnosťou určitého prispôsobenia individuálnym požiadavkám zákazníka.

ESO9 Start je možné rozšíriť o nasledujúce oblasti:

ESO9 Mzdy, ESO9 Personalistika, ESO9 Doprava, ESO9 Predajňa vrátane možnosti prechodu na ďalšiu edíciu našej radu informačných systémov.