Aplikačný server

Aplikačný server je jadrom našej ESO9 Technológie. Jedná sa o strednú aplikačnú vrstvu (middleware), s ktorou (resp. iba s ktorou) komunikujú klienti. Táto vrstva je produktom našej firmy a obsahuje vlastné programové prostredie (COM+ alebo .NET) pre beh aplikácií ESO9.

Aplikačný server komunikuje s klientmi ESO9 prostredníctvom služby WWW (World Wide Web), čím sa pre klientov stiera rozdiel medzi intranetovým a internetovým prevádzkou. Ovládanie informačného systému ESO9 je vďaka použitiu webové technológie veľmi intuitívne a vzhľadom k všeobecnému rozšíreniu prehliadača Internet Explorer je zvládnutie obsluhy tohto IS otázkou niekoľkých minút.

Všetky formuláre v IS ESO9 sú vytvorené v rovnakom jazyku ako webové stránky na Internete, teda v HTML. Pre používateľov znalých tohto jazyka potom nie je problém začať si upravovať formuláre ESO9, popr. si vytvárať úplne nové formuláre. Celý informačný systém ESO9 si tak možno veľmi ľahko prispôsobiť potrebám a zvyklostiam firmy.