Klient (HTML)

Posledná vrstvou ESO9 Technológia je tenký klient. Jediný softvér, ktorý musíte mať na svojom počítači nainštalovaný na prevádzkovanie ESO9, je tak Microsoft Internet Explorer, ktorý je súčasťou inštalácie ľubovoľnej verzie operačného systému MS Windows.

Klient zobrazuje formuláre informačného systému ESO9 ako bežné webové stránky, na ktoré sú používatelia zvyknutí z Internetu. K "oživeniu" formulárov a pre ľahšiu prácu s dátami v nich používame nami vyvinutú tzv klientskú komponentu, ktorá sa formou ActiveX prvku automaticky stiahne z intranetu pri prvom prístupe do informačného systému ESO9. K zobrazeniu výstupov formou excelovských tabuliek a grafov používame prvok MS Office Web Components, ktorý umožňuje používateľom priamo preniesť dáta z požadovanej zostavy do Excelu a tu ich ďalej spracovávať.

Vzhľadom k použitej webovej technológii môže byť klientom informačného systému ESO9 okrem klasického PC tiež napríklad PDA, tablet a to ako v kancelárskej, tak i v priemyselnej variante.