Spôsoby prevádzky ESO9

intranetový prevádzka predpokladá existenciu bežnej počítačovej siete, v ktorej sa užívatelia pripájajú k aplikačnému serveru, ktorý sa nachádza vo vnútri rovnakej siete, ako ich pracovné stanice. Pre používateľov pracujúcich cez Internet je vhodné (z hľadiska zabezpečenia) vyhradiť ďalšie aplikačný server, ktorý bude pre svojich užívateľov dostupný z ľubovoľného miesta na Internete. Druhou variantou internetového prevádzky je vytvorenie VPN spojenia, pri ktorom nie je potrebné vyhradiť aplikačný server pre vzdialených klientov. Svojim užívateľom je tak vnútrofiremné IS dostupný prakticky kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Na nasledujúcom obrázku sú schematicky zobrazené dva základné spôsoby prevádzky ESO9 Technológia: intranetový a internetový.

Spôsoby prevádzky ESO9