Prevádzková doba a bezpečnosť

Prevádzková doba

Serverová časť programu je v prevádzke počas pracovných dní od 6:00 hod do 23:00 hod, v dňoch pracovného voľna a počas sviatkov od 6:00 do 18:00. Počas tejto doby môžu zákazníci používať program bez obmedzení.

K plánovanému prerušeniu prevádzky serverovej časti programu dochádza iba v nevyhnutných prípadoch, keď ich nemožno z technických príčin vykonať v čase riadnych prestávok prevádzky. V takom prípade v predstihu informujeme zákazníka o plánovanom prerušení najmenej 2 dni vopred prostredníctvom elektronickej pošty popr. faxovej správy. Všetky akcie spojené s údržbou serverov a aplikácií vykonávame mimo pracovnú dobu, spravidla v dňoch voľna.

Garancia bezpečnosti

ASP Servery sú umiestnené v kontrolovanom dátovom centre. Servery sú vybavené archivačnými zariadeniami a ochranou dát pred stratou, akú si väčšina našich používateľov nie je schopná sama zabezpečiť. Raz mesačne dostane každý používateľ archív svojich dát za uplynulý mesiac na CD/DVD. Dáta sú pravidelne archivované v bankových trezoroch.

Požívatelia zákazníka pristupujú k serverovej časti programu prostredníctvom osobného certifikátu, ktorý poskytuje naša spoločnosť.