Zriadenie ASP služby

Samotnému rozhodnutiu o spôsobe ASP prevádzke predchádza naša pomoc pri posúdení výhodnosti z pozície zákazníka.

Pri prepočte výhodnosti je potrebné pamätať na nasledujúce premenné:

  • Cena serverov s výhľadom Upgrade v horizonte 3 rokov.
  • Nákup licencií tretích strán, vrátane softvéru na zálohovanie a firewall.
  • Cena nakupovaných služieb určených na správu a údržbu hardvéru, popr. mzdových nákladov.
  • Ceny energií spojených s prevádzkou serverov.
  • Cena licencií informačných systémov, vrátane legislatívnych a vývojových UpDate.

Samotné zriadenie uvedenej služby je otázkou niekoľkých málo hodín od zaslania objednávky a následne uzatvorenie zmluvy o poskytovaní aplikačných služieb. Každý zákazník prevádzkujúci Program má pridelený jeden virtuálny WWW server, ku ktorému bude pristupovať prostredníctvom klientskej časti Programu. Nasleduje samotné nastavenia aplikácie, v prípade už existujúcej aplikácie začatia prevádzky.

Aj napriek prevádzke na našich serveroch získava zákazník možnosť ďalších úprav a následného rozvoja svojich aplikácií.

Kontaktujte nás, sme pripravení Vám poskytnúť všetky potrebné informácie pre Vaše správne rozhodnutie.