ESO9 Framework

Unikátne riešenie na softvérovom trhu

ESO9 Framework je ucelený softvérový balík určený pre vývoj a následné prevádzkovanie samostatných aplikácií nad MS SQL Serverom. Jednoznačnou prednosťou tohto riešenia je rýchla tvorba flexibilných aplikácií s následným prevádzkou na trojvrstvovej intranetovej / internetovej architektúre.

Výsledná aplikácie pozostáva z automaticky vygenerovaných a previazaných HTML predlôh a vygenerované aplikačné databázy vrátane dátového modelu a obchodných pravidiel.

ESO9 Framework predstavuje ucelené riešenie pre software house, ktoré ponúkajú svoje aplikácie koncovým zákazníkom, tak i pre jednotlivé spoločnosti, ktoré potrebujú vytvárať aplikácie pre svoju potrebu. Zákazník dostáva v podobe ESO9 Framework účinný nástroj pre tvorbu aplikácií, moderné a flexibilné prostredie pre ich prevádzkovanie a systémové riešenie pre ochranu autorských práv, resp. ochranu svojho duševného vlastníctva. Svojim charakterom sa tak ESO9 Framework stáva unikátnym riešením na našom softvérovom trhu.