Licencovanie

Štandardným problémom všetkých softvérových firiem je ochrana ich aplikácií pred nelegálnym použitím. Aplikácie vyvinuté v ESO9 Framework sú štandardne chránené hardvérovým kľúčom a licenčným súborom. Práve licenčný súbor je nosným prvkom ochrany autorských práv k aplikácii. Zabraňuje nielen nelegálnemu používania aplikácií, ale stráži zároveň aj maximálne povolený počet súčasne pracujúcich klientov v aplikácii. Predmetom dodávky je "softvérový balíček", ktorého súčasťou je samotný nástroj ESO9 Framework, HW kľúč a licenčný súbor oprávňujúci prácu pre 2 súčasne pracujúcich vývojárov. Aplikácia nie je obmedzená čo do počtu vygenerovaných a funkčných aplikácií.

V prípade, kedy Software house bude chcieť preniesť aplikáciu k zákazníkovi (teda dôjde k samotnému predaju), je potrebné požiadať o 1 užívateľskú zákaznícku licenciu. Tá mu bude obratom spoločne s HW kľúčom poskytnutá. V prípade záujmu je možné počty užívateľov postupne zvyšovať ako na strane ESO9 Framework, tak i na strane vygenerovaných aplikácií.


Licencovanie ESO9 Framework

Cena

Našou snahou je ponúknuť širokej odbornej verejnosti kvalitný nástroj tak, aby v čo najväčšej možnej miere využila svojich odborných znalostí a skúseností pri tvorbe aplikácií. V tomto duchu sa nesie aj náš obchodný model. Za atraktívnych 330 € dostávate ten najlepší nástroj pre generovanie ďalšieho zisku. Ďalšie náklady sú potrebné až v okamihu, kedy už budete poznať konečného zákazníka. V tomto prípade hovoríme o sume vo výške 165 €.

Spôsob distribúcie

Distribúcia spočíva v jednorazovej dodávke ESO9 Framework. Ako už bolo napísané, jeho súčasťou je všetko potrebné k inštalácii ak samotnému prevádzky nástroje. Mimo detailné manuál v podobe popisu spôsobu inštalácie ESO9 Framework a popisu spôsobu generovania aplikácií je možné využiť školenie na ESO9 Technológiu, ktorého súčasťou sú uvedené postupy.

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo o objednanie samotného nástroja kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie na adrese: obchod@eso9.sk