Možnosti využitia ESO9 Framework

ESO9 Framework je určený pre zákazníkov z radov veľkých spoločností, ktoré majú ľubovoľný ERP systém a majú potrebu vytvárať si vlastné nadstavbové aplikácie. Je určený aj pre zákazníkov, ktorí skôr než tvorbu evidencií chýba operatívne a efektívny nástroj pre modelovanie. Uplatnenie samozrejme nájde aj u softvérových firiem, ktoré vidia priestor pre uplatnenie na trhu pre vygenerované aplikácie.

  • Tvorba nadstavbových evidencií nad ERP produktami.
  • Zber dát napríklad v oblasti štátnej správy a samosprávy alebo v priemysle (bezdrôtové skladové terminály, elektronické reporty strojných zariadení a pod).
  • Rýchla tvorba jednoduchých aplikácií na mieru pre živnostníkov (napr. daňová evidencia).
  • Tvorba špeciálnych aplikácií pre odvetvové riešenia (v nadväznosti na požiadavky trhu).
  • Tvorba analýz dát nad dátovým skladom.
  • Možnosť centralizácie lokálne udržiavaných dát.
  • Náhrada "evidencií" v exceli, DOSových aplikáciách (FoxPro, Quattro, ...).