Súčasti ESO9 Framework

ESO9 Technológia

Jedná sa o trojvrstvovú intranetovú technológiu, ktorej riešenie stojí na niekoľkých základných pilieroch. Jedným z nich je overený a stabilný databázový server (MS SQL Server), druhým tenký klient postavený na štandarde jazyka HTML používanom v prostredí Internetu (MS Internet Explorer). Ich vzájomnú komunikáciu rieši tretia vrstva, ESO9 Aplikačný server. Spoločným menovateľom všetkých vrstiev našej technológie sú potom produkty firmy Microsoft.

Jadrom technológie je aplikačný server. Jedná sa o strednú aplikačnú vrstvu (middleware), s ktorou (resp. iba s ktorou) komunikujú klienti. Táto vrstva je produktom firmy ESO9 international as a obsahuje vlastné programové prostredie pre beh aplikácií. Aplikačný server komunikuje s klientmi prostredníctvom služby WWW.

Klientskou vrstvou technológie je tenký klient, ktorý zobrazuje formuláre aplikácie ako bežné webové stránky. Pre ľahšiu prácu s dátami používame nami vyvinutú tzv klientskú komponentu, ktorá sa formou ActiveX prvku automaticky stiahne z intranetu pri prvom prístupe do aplikácie. Vzhľadom k použitej webovej technológii môže byť klientom aplikácie okrem klasického PC tiež napr PDA, a to ako v kancelárske, tak v priemyselnej variante.

Generátor aplikácií ESO9 Framework

Generátor aplikácií ESO9 Framework umožňuje jednoducho vytvárať - generovať samostatné aplikácie alebo ďalej vyvíjať už hotové aplikácie. Vlastná aplikácia je tvorená na základe definície dátového modelu, ktorý je udržovaný v popisných tabuľkách, a je generovaná ako súbor databázových objektov. Ďalej je generovaná zložka HTML predlôh, ku ktorým sú založené patričnej činnosti (funkcionality).