Jednotné riešenie spoločnosti ESO9 international a.s.

Naša spoločnosť, ako vývojová firma, podpísala s firmou Microsoft "Independent Software Vendor Royalty License and Distribution Agreement", teda zmluvu, ktorá nás oprávňuje k distribúcii produktov tejto spoločnosti. Ide sa o produkty, ktoré umožnia našim zákazníkom rozvíjať možnosti ESO9 postavené na Microsoft technológiách.

Vybrali sme pre Vás:

  • MS SQL Server (edícia Standard i Enterprise)
  • MS SQL CAL (klient k MS SQL Serveru)
  • MS SQL Server – procesorová licencie (edícia Standard i Enterprise)

Produkty sú distribuované iba ako súčasť jednotného riešenia Vášho IS, teda riešenie, ktoré zahŕňa niektorý z produktov ESO9 a niektorý (niektoré) z vyššie uvedených produktov spoločnosti Microsoft. Toto jednotné riešenie možno používať ako jeden celok a to iba vo vzájomnej spojitosti. Znamená to teda, že MS SQL môžu byť využívané koncovými zákazníkmi iba v spojitosti s ESO9 produkty a žiadnymi inými.

Jednotné riešenie IS môžete získať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Nákupom jednotného riešenia.
  • Dokúpením časti jednotného riešenia k už používanému niektorému produktu ESO9.

Ak Vás zaujímajú bližšie informácie a cenníky, obráťte sa prosím na obchod@eso9.sk.