Reference
Bramborárna Bukovice, s.r.o. Bramborárna Bukovice poskytuje už takmer dvadsať rokov kvalitné potravinárske, dodávateľské a obchodné služby nie len na území Českej republiky. Výroba surových a varených zemiakov, lúpanie a spracovávanie cibuľe a ostatnej koreňovej zeleniny.
C & F Manufacturing s.r.o. Vyrába a predáva motorizovaný fúrik muck-truck so štvortaktným motorom Honda 5,5 HP.
CS TRANS s.r.o. Prepravná spoločnosť, poskytovanie všetkých logistických služieb. Medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná doprava.
SD KOVOŠROT s.r.o. Výkup, spracovanie a predaj kovového odpadu a hutného materiálu.
FERROS PRAHA s. r.o. Spoločnosť sa zaoberá nákupom, predajom a delením hutných materiálov a výrobou tvarových výpalkov.
CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec je organizáciou združujúcou 113 českých pestovateľov chmeľu hospodáriacich na cca 90% celkovej výmery chmeľníc.
Intecha, spol. s r.o. Projektové, inžinierske a dodávateľské činnosti. Realizácie technologických celkov v oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu.
JUDr. Vladimír Muzikář Advokátna kancelária Muzikář a Odehnal, poskytujúca komplexný rozsah právnych služieb, patrí medzi najvýznamnejšie advokátne kancelárie v Brne.
Mediaservis s.r.o. Mediaservis je jediným alternatívnym poštovým operátorom.
MemBrain s.r.o. MemBrain je výskumná, inžiniersko-technologická spoločnosť, ktorá svoju činnosť zameriava na základný a aplikovaný výskum a ďalšie inovačné aktivity v oblasti membránových procesov najmä na prenos poznatkov vedeckého výskumu do komerčnej praxe.
Městská bytová správa, spol. s r.o. Mestská bytová správa mesta Hodonín.
Moravské divadlo Olomouc příspěvková organizace Prevádzkovanie stáleho repertoárového divadla s umeleckými súbormi opery a operety, činohry a baletu.
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace Ponuka prehliadok historických učební a zvonov, expozície Archeologie Přerovska a pamätníku Komenského a Blahoslava. Usporiadanie krátkodobých výstav.
myonic s.r.o. Výroba ložísk pre zdravotnícke zariadenia, aero a zbrojný priemysel.
Občanské sdružení Sportovní klub Véska Športový tenisový areál SK Véska.
OLTERM & TD Olomouc, a.s. Výrobca a dodávateľ tepelnej energie pre byty, školské zariadenia, terciálnu a komerčnú sféru. Prevádzkovateľ Plaveckého štadiónu Olomouc a Aquacentra Delfínek.
ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce Výroba integrovaných obvodov a diskrétnych polovodičových súčiastok.
SDP Logistics s.r.o. Výroba jednorazových i euro paliet a drevených obalov podľa dokumentácie dodanej zákazníkom. Prevádzkovanie kamiónovej dopravy a projektovanie logistických systémov.
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Zaisťovanie technických a komunálnych služieb. Správa a údržba verejných komunikácií.
Technické služby města Liberce a.s. Zabezpečovanie výstavby a opráv komunikácií a dopravného značenia, údržby verejných priestorov, diaľničnej zelene, vykonávanie výkopov líniovej stavby.
TEMPO TEAM, spol. s r.o. Zabezpečovanie neadresnej i adresnej distribúcie letákov, tlačovín, katalógov a vzoriek do domácností a firiem.
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. Prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií pre verejnú potrebu.
Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace Vystavovanie chovaných zvierat s možnosťou adopcie a sponzorstva.