Stavebníctvo
enteria a.s. Správny, riadiaci a servisný prvok skupiny českých stavebných firiem s cieľom zabezpečenia ich lepšieho fungovania a hlavne prehľadného a symetrického priestoru pre ich budúci rozvoj.
Hroší stavby Morava a.s. Stavby koľajníc, vlečiek, komunikácií, chodníkov a kanalizácií vrátane projekčného servisu.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Výstavba, rekonštrukcie a opravy technickej infraštruktúry štátu a obcí, rekonštrukcie občianskych a priemyslových stavieb.
INSET s.r.o. Spoločnosť INSET sa od roku 1991 profiluje ako spoľahlivý a operatívny partner investorov, projektových organizácií a dodávateľov stavieb.
INSKY spol. s r.o. Dopravné staviteľstvo. Stavia vlečky a pozemné, koľajové, cestné i dopravné stavby či mosty vrátane oceľových konštrukcií.
KVIS Pardubice a.s. Spoločnosť zabezpečuje výstavbu, rekonštrukciu a opravy inžinierskych sietí a to predovšetkým vodovodov a kanalizácií vrátane príslušných objektov.
METALL QUATRO spol. s r.o. Spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti stavieb.
PUDIS a.s. Projektová, prieskumná a konzultačná spoločnosť v oblasti dopravných a inžinierskych stavieb.
Speciální stavby Most spol. s r.o. Spoločnosť sa špecializuje na výstavbu priemyselných stavieb, demolácie priemyselných a občianskych stavieb, trhacej práce, ťažkú a nadrozmernú prepravu.
Stavitelství DE a.s. Jedna z najvýznamnejších tuzemských stavebných spoločností, špecializujúci sa na realizáciu monolitických konštrukcií.