Zdravotníctvo
1. Oční s.r.o. Ponúka starostlivosť v odbore očného lekárstva.
3 F s.r.o. Spoločnosť poskytuje zdravotnícke služby a informácie o mikrochirurgii oka. Ponúka odstránenie okuliarov, vyšetrenie a rôzne operácie.
AGEL a.s. Skupina AGEL je spoločnosť zaoberajúca sa riadením a poradenskou činnosťou v oblasti zdravotníctva, radí sa medzi absolútnu špičku nie len v Českej republike, ale i v rámci celej Európskej únie.
AGEL SK a.s. AGEL SK je dcérskou spoločnosťou AGEL v Českej republike, ktorá sa zaoberá strategickým riadením zdravotníckych zariadení.
CGB laboratoř a.s. Spoločnosť je členom skupiny AGEL a svojím klientom poskytuje diagnostickú činnosť v odboroch patológie a lekárskej genetiky.
COMHEALTH, s.r.o. Poskytovateľ služieb v oblasti prevencie a liečby porúch hlasu, reči a sluchových porúch.
Dialýza Šumperk, spol. s r. o. Spoločnosť Dialýza Šumperk zabezpečuje vo svojom dialyzačnom stredisku špecializovanú zdravotnícku starostlivosť o pacientov s nefrologickým ochorením. Súčasťou strediska je nefrologická ambulancia, poskytujúca vyšetrovanie a liečbu pacientom s postihnutím obličiek najrôznejšieho pôvodu.
Dopravní zdravotnictví a.s. Spoločnosť Dopravní zdravotnictví prevádzkuje 6 zdravotníckych zariadení v Prahe, Plzni, Nymburku, Českej Třebovej, Ostrave a Olomouci. Jednotlivé polikliniky nadväzujú na tradíciu železničných polikliník, z ktorých vychádzajú ich skúsenosti. Svojim klientom ponúka komplexné služby na špičkovej úrovni s využitím modernej zdravotnej techniky.
Forlife n.o. Všeobecná nemocnica Komárno.
Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Prevádzka zdravotníckeho zariadenia. Vykonávanie biochemických analýz krvi, moču a biologického materiálu. Onkologické centrum.
Lázně Velké Losiny, s.r.o. Termálne kúpele Velké Losiny - kúpele, kúpeľné pobyty, víkendové pobyty, termálny bazén s minerálnou termálnou sírnou vodou.
MEDI RELAX M+M s.r.o Spoločnosť MEDI RELAX M+M je členom skupiny AGEL, ktorá je jedným z najväčších prevádzkovateľov nemocníc a zdravotníckych zariadení v Európe.
MOJE AMBULANCE a.s. Celorepublikový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a služieb praktického lekára pre dospelých, ktoré sú plne hradené zo zdravotného poistenia. Tím sa skladá z ochotných a erudovaných lekárov a sestier. Ďaľej ponúka funkčný objednávkový systém, bez front a čakaní.
Nemocnica Krompachy spol. s r.o. Všeobecná nemocnica zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť 25 000 obyvateľov a nadregionálnu starostlivosť v špecializovaných odboroch (dermatovenerológia, doliečovacie odd.).
Nemocnica Zvolen a.s. Nemocnica Zvolen poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom mesta Zvolen a okolí.
Nemocnice České Budějovice, a.s. Nemocnica České Budějovice poskytuje liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť.
Nemocnice Český Těšín a.s. Zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v odboroch interného lekárstva, rehabilitácie a následnej starostlivosti.
Nemocnice Podlesí a.s. Súkromná nemocnica poskytujúca rôzne výkony v oblasti miniinvazívnej a cievnej chirurgie, endovaskulárnej liečby, kardiológie a kardiochirurgie.
Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Regionálne zdravotnícke zariadenie poskytujúce starostlivosť v základných medicínskych odboroch.
Podhorská nemocnice a.s. Poskytuje zdravotnú starostlivosť v Bruntále a v Rýmařove, a to v lôžkových odboroch - interná, chirurgia, gynekológia, rehabilitácie i v ambulantníýh odboroch - RDG, ARO, liečba bolesti, oddelenie klinickej biochémie a hematológie.
Poliklinika Terasa s.r.o. Spoločnosť Poliklinika Terasa sa zaoberá poskytovaním zdravotnej starostlivosti s cieľom poskytovať taktiež ošetrovateľské a zdravotnícke služby, pri ktorých pacient odchádza spokojný.
Repharm, a.s. Predaj liekov a liečivých prípravkov.
Středomoravská nemocniční a.s. Středomoravská nemocniční je členom skupiny Agel. Riadí a spravuje nemocnice v Prostějove, Přerove a Šternberku.
Šumperská nemocnice a.s. Neštátne zdravotnícke zariadenie s rozsiahlou lôžkovou i ambulantnou zložkou, poskytujúca starostlivosť pre spádovú oblasť až 200 tisíc obyvateľov, s kompletným technickým zázemím, vrátane vlastnej práčovne, stravovacej prevádzky, údržby.
Transfúzní služba a.s. Spoločnosť sa zaoberá zásobovaním transfúznymi prípravkami a zabezpečovaním správnych hemoterapeutických postupov od výrobcu k pacientovi podľa európskej legislatívy.
Vítkovická nemocnice a.s. Všeobecná nemocnica s rozsiahlou lôžkovou i ambulantnou zložkou, poskytujúca komplexnú starostlivosť.
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou.
ZENAGEL a.s. Spoločnosť ZENAGEL sa zaoberá veľkodistribúciou liečív. Jej cieľom je efektívne zásobovanie lekárni v rámci skupiny AGEL.