Servisná zmluva
Servisná zmluva, ktorú s nami môžu naši zákazníci uzavrieť, prináša rad výhod vo využívaní služieb poskytovaných našou spoločnosťou. Sú to predovšetkým výhodnejšie ceny za poskytované služby a prednostné riešenie požiadaviek.

Servisná zmluva je výhodná predovšetkým pre zákazníkov, ktorí vedia, že budú naše služby v určitom rozsahu využívať pravidelne. Zmluva je úplne prispôsobená Vašim potrebám.

Výhody plynúce zo servisnej zmluvy:

  • bezplatný Hotline,
  • vlastné pravidlá a rozsah využívania našich služieb,
  • spôsob komunikácie prispôsobený Vašim potrebám,
  • nastaviteľný finančný limit pre mesačné čerpanie služieb.

V prípade záujmu o viac informácií ao uzatvorenie servisnej zmluvy kontaktujte naše obchodné oddelenie na e-mailu obchod@eso9.sk.