ESO9 Personalistika

Školenie je koncipované ako dvojdňové, ale neprebieha vo dvoch dňoch bezprostredne za sebou, ale s odstupom cca 1 mesiaca.

1. deň - Číselníky personalistiky a oblasť pracovných miest

  • Číselníky personalistiky
  • Oblasť pracovných miest a funkcií (požadovaná kvalifikácia, vlastnosti, činnosti - pracovné náplne)
  • Výstupy v personalistike - dodané zostavy

2. deň - Oblasť vzdelávania

  • Kurzy školenia
  • Prehliadky
  • Plánovanie vzdelávania