Novinky vo verzii
Vďaka neustálemu vývoju systému ESO9 je pre našich užívateľov dvakrát ročne vždy v januári a v júli pripravená nová verzia systému. Každá nová verzia prináša rad noviniek, ktoré sú dané buď zmenami v legislatíve, alebo súvisia s vývojom nových funkčnosťou. Ak nová verzia systému ESO9 Štart alebo ESO9 Mzdy obsahuje väčšie množstvo noviniek, organizujeme školenia, na ktorom Vás s týmito novinkami podrobne zoznámime.