Užívateľ začiatočník

Základom úspešného fungovania systému ESO9 vo Vašej spoločnosti sú dobre vyškolení používatelia systému. Pre nových užívateľov systému ESO9 organizujeme školenia, ktoré je venované základnému predstavenie systému. Na školení sa užívatelia podrobne zoznámi s filozofiou a prostredím systému a naučí sa základné ovládanie a prácu so systémom. Školenie Používateľ začiatočník je vhodné predovšetkým v prípade nástupu nového zamestnanca, ktorý bude so systémom pracovať.

Témy preberané na školeniu:

  • Základná filozofia systému
  • Zoznámenie s prostredím
  • Základné ovládanie: získavanie dát, vyhľadávanie, triedenie, filtrovanie, konfigurácia
  • Základy práce s tlačovými výstupmi