Školenie pre správcu

Správca aplikácie má na starosti prevádzku a rozvoj aplikácie ESO9 vo firme. Systém certifikácie a recertifikácia mu pomáha sledovať novinky, ktoré prinášajú nové verzie a ktoré môžu - najmä u profi aplikácií - zostať užívateľovi utajené.

Pre firmu používajúce ESO9 je výhodné mať medzi svojimi zamestnancami certifikovaného správcu, pretože tento dokáže a je oprávnený robiť v aplikácii úpravy, ktoré by si inak spoločnosti musela objednávať (a platiť). Aj pre konzultantov ESO9 je prítomnosť certifikovaného správcu u zákazníka výhodou. Certifikovaný správcu pomáha konzultantovi pri presnej definícii požiadaviek zákazníka na úpravy systému.

Certifikovať sa možno v dvoch stupňoch: Správca a implementátor.

Certifikovaný správca

je osoba oboznámená s:
 • ESO9 Technológiou,
 • dátovým modelom,
 • základnými číselníky ESO9,
 • generátorom zostáv.

Certifikovaný implementátor

je osoba oboznámená s:
 • číselníky ESO9,
 • možnosťami rozširovanie dátového modelu ESO9,
 • tvorbou procedúr a funkcií rozširujúcich funkčnosti ESO9,
 • tvorbou a úpravou navigačných a vstupných formulárov,
 • metódami implementácie nových činností.

Certifikačné školenia prebieha v 3 etapách:

Správca ESO9 Start:

 • dvojdňový "uvedenie do deja", teoretický výklad o technológii a dátovom modeli ESO9.

Správca ESO9 Profi:

 • týždenný praktické zoznámenie s číselníky, parametre a činnosťami ESO9 Start.

Správca ESO9 implementátor:

 • týždenný praktické zoznámenie s možnosťami úprav aplikácie ESO9. Účastníci podľa zadania implementujú celú novú oblasť činností.

Každé školenie je zakončené testom pre overenie znalostí. Úspešný absolvent obdrží certifikát s platnosťou na 1 rok.

Pre jeho predĺženie sú certifikovaní správcami a implementátori pozývaní každý rok pozvaní na recertifikačný školení. Cieľom recertifikácia je pravidelne zoznamovať s novinkami vývoja ESO9 (technologickými i implementačnými). Aj recertifikačný školenia je zakončené testom.

Cyklus certifikačných školení sa koná dvakrát ročne (jar - jeseň).