Certifikačné školenie ESO9 PaM

Školenie je určené pre certifikované implementátorov ESO9 ekonomika.

Rozsah: 3 denný

1. deň

 • Inštalácia a zálohovanie, konverzie dát
 • Nastavenia aplikácie
 • Mzdové zložky a závislosti, klonovanie
 • Základné spoločné číselníky povinné
 • Základné spoločné číselníky nepovinné

2. deň

 • Stručne dátový model ESO9 Mzdy a Personalistika
 • Oblasti riešené v ESO9 Personalistika (číselníky, oblasť pracovných miest, oblasť vzdelávania, výstupy z personalistiky)
 • Popis základných princípov a postupov v personalistike
 • 3. deň

  • Oblasti riešené v ESO9 Mzdy
  • Popis základných princípov a postupov spracovanie miezd
  • Popis nastavenia účtovanie miezd a importu platieb z miezd
  • Záverečný test