Certifikačné školenie ESO9 Výroba

Jedná sa o rozširujúcu certifikačné školenia, ktoré nadväzuje na predchádzajúce školenia.

Rozsah: 3 denný

1. deň - Inštalácia ESO9 Výroba, základné číselníky, dátový model

 • Inštalácia ESO9 Výroba:
  • Bežná inštalácia
  • Zálohovanie
  • Nápoveda
  • Nastavenia aplikácie
  • Parametre
  • Užívateľské objekty
  • Užívatelia
  • Skupiny užívateľov
  • Systémové nástroje
  • Činnosti
  • Zabezpečenie
 • Základné spoločné číselníky výroby povinné:
  • Typové operácie
  • Pracovisko
  • Kalkulačné členov
  • Kalkulačný vzorec
  • Základné spoločné číselníky nepovinné
  • Všeobecné číselníky
 • Dátový model ESO9 Výroba

2. deň - Oblasti riešené v ESO9 Výroba

 • Príprava výroby
 • Zadávanie a plánovanie výroby

3. deň - Oblasti riešené v ESO9 Výroba

 • Realizácia výroby - odvádzanie
 • Montáže
 • Plán ďalších verzií
 • Záverečný test