Certifikačné školenie Správca implementátor

Táto certifikácia nadväzuje na obe predchádzajúce školenia. Pre úspešné absolvovanie školení je vhodné mať ďalšie vedomosti, ktoré v predchádzajúcich školeniach užívateľ nezískal. Sú to napr znalosti SQL, HTML, relačných databáz, OS Windows ...

Úspěným absolvovaním certifikačného školenia získate možnosť následného rozvoja vašej firemnej aplikácie. Obdržaný certifikát Vás oprávňuje k implementačným úpravám systému ESO9.

Rozsah školenia: 5 denné

Počas celého týždňa je realizované niekoľko konkrétnych nových činností do aplikácie, od analýzy požiadaviek užívateľa cez jeho realizáciu až po zapojení vybudované nové skupiny činností.

Preberané témy:

  • Aplikačný web, pravidlá ESOFORM
  • Práca s SQL
  • Rozširovanie dátového modelu
  • Obchodné pravidlá
  • Kopírovacie procedúry
  • Generátor zostáv
  • Záverečný test