Certifikačné školenia Správca Profi

Cieľom školenia Správca Profi je, aby si správcovia osvojili základné mechanizmy systému a orientovali sa v systéme komplexne av súvislostiach.

Podmienkou pre prijatie na tento typ certifikácia je absolvovanie školenia Správca Start, alebo aspoň zloženie záverečného testu z tohto školenia.

Školenie je ukončené certifikačným testom, ktorého úspešné absolvovanie správcu oprávňuje k inštaláciám UpDate a spravovať aplikácie.

Rozsah školenia: 5 denné

1. deň

 • Inštalácia systému, možné chyby v inštalácii
 • Rozdiely medzi prvou inštaláciou a inštaláciou UpDate
 • Nastavenie zabezpečenia IS ESO9
 • Štýly a práca s nimi

2. deň

 • Základné práce s dátami, základné dátové výstupy / zostavy
 • Základné pojmy účtovníctva
 • Zopakovanie základných tabuliek dátového modelu a tokov dokladov
 • Na činnostiach oblasti Nákupe bude predvedený základný postup (objednanie tovaru, jeho príjem na sklad, prijatie faktúry za tovar), zamerané na mechanizmy napĺňaní nového dokladu
 • Bližšie zoznámenie s číselníky
  • Subjekty
  • Sortiment
  • Typy dokladov, vzory dokladov
  • Pohyb zložky dokladu
  • Účtovné typy dokladov
  • Číselné rady
 • Založenie dokladu ručne alebo kópií
 • História dokladov

3. deň

 • Na činnostiach oblasti Predaje bude predvedený základný postup (prijatie objednávky, dodoání tovaru, fakturácia dodaného tovaru), zamerané na ceny a cenovú politiku
 • Bližšie zoznámenie s číselníky ovplyvňujúcimi cenovú politiku
 • Popis všetkých cenových položiek tabuľky SDOK
 • Založenie dokladu kópií - čiastočné plnenie

4. deň

 • Financie, Saldokonto, Účtovníctvo
 • Bližšie zoznámenie s ďalšími číselníky
 • Pokladničné doklady
 • Bankové doklady
 • Platobné príkazy
 • Párovanie, sledovanie saldokonta
 • Zápočty
 • Účtovné výstupy

5. deň

 • Majetok
 • Opakované doklady
 • Plánované doklady
 • Test