Certifikačné školenia Správca Start

Školenie je určené pre budúci správca aplikácií ESO9, ktorí majú znalosti základnej obsluhy tohto informačného systému. Úlohou školenia je nadviazať na zručnosti získané základné obsluhou informačného systému a postupne zasväcovať účastníkov školenia do technológie ESO9 (prehlbovať ich technologické znalosti).

1. deň

 • Základné pojmy
 • Trojvrstvová architektúra ESO9
 • Inštalácia aplikačného servera, databázového servera, klienta
 • Hardvérové odporúčania - procesory, pamäť, diskové polia
 • Tvorba zákaznícke aplikácie
 • Aplikačný server. NE

2. deň

 • Stručný úvod do problematiky relačných databáz
 • Dátový model ESO9 v praktických ukážkach na formulároch ESO9 Start
  • Podrobné zoznámenie s kľúčovými tabuľkami
  • Stručnejší prehľad o ďalších tabuľkách
 • Toky dokladov v ESO9 a väzby medzi nimi (nákup, predaj), možnosti rôznych tokov dokladov - rôzne cesty s ohľadom na plné / čiastočné plnenie
 • Základné nastavenie jednotlivých typov dokladov - vždy s odkazom na dátový model
 • Záverečný test