Hotline

Používateľom systému ESO9 poskytujeme telefonické poradenstvo, ktoré je k dispozícii počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00 a ktoré zaisťujú naši skúsení konzultanti.

Poradenstvo prostredníctvom Hotline rieši predovšetkým bežné otázky na systém ESO9, zložitejšie požiadavky sú už považované za konzultáciu. Svoje požiadavky a otázky môžete tiež zadávať aj mimo prevádzkovú dobu Hotline prostredníctvom portálu ESO9 Podpora.

Hotline je poskytovaný na telefónnom čísle +421 902 512 799 .