Konzultácie

Vaše požiadavky, ktoré sú už nad rámec poradenstva poskytovaného prostredníctvom Hotline, riešime formou konzultácií. Jedná sa predovšetkým o požiadavky väčšieho rozsahu, u ktorých je potrebné vykonať dôkladnejšiu analýzu a presne je špecifikovať. Konkrétne požiadavky rieši vždy konzultanti, ktorí sa na danú oblasť úzko špecializujú. Spoločne s Vami vykonajú podrobnú analýzu tak, aby výsledok zodpovedal presne Vašim predstavám.

Konzultácie môžu ďalej zahŕňať aj tieto služby:

  • konzultácie k prevádzkovým problémom, nastavenie číselníkov,
  • tvorbu zostáv a tlačových výstupov podľa požiadaviek zákazníka,
  • inštalácia nových verzií a doplnkov,
  • analytické konzultácie, kedy náš konzultant pomáha definovať cesty vedúce k riešeniu problémov u zákazníka,
  • opravy dát,
  • konverzie dát z/do iných systémov.