Dotačné poradenstvo

V rámci našich poradenských služieb sme našim zákazníkom a potenciálnym používateľom informačného systému ESO9 pripravení poskytnúť podporu v oblasti poradenstva a zabezpečenie celého procesu pri čerpaní dotácií z fondov Európskej únie a Slovenskej republiky.

Využite možnosť získať dotácie na realizáciu Vašich zámerov a zrealizujte svoje projekty prostredníctvom dotácií z EÚ, ktoré sa v tomto období ponúkajú. V súčasnej dobe je k dispozícii rad dotačných programov.

ICT v podnikoch

Podporuje zavádzanie alebo rozširovanie informačných systémov a iných prvkov informačných technológií (IS / ICT) v malých a stredných podnikoch.

Kto môže žiadať:

Malý a stredný podnik v spracovateľskom priemysle, dotácie až 20 mil Sk.

Na čo možno čerpať:

Hardvér, softvér a iné stroje a zariadenia, ktoré možno označiť za súčasť IS / ICT, ale ktoré podľa účtovnej terminológie nespadajú pod hardvér ani softvér.

 • Patenty, know-how. Licencie, s projektom súvisiace štúdie, poradenstvo a školenia.
 • V prípade outsourcingu neinvestičné náklady podľa pravidla de minimus = prípadové štúdie, audit, nájom služieb a majetku.
 • Povinná publicita.

V prvom kroku Vám radi bezplatne poradíme, aké dotačné programy môžete využiť. Následne sme pripravení odporučiť agentúru, ktorá Vám kompletne spracuje projekt a ostatné súvisiace dokumenty, pomôže Vám vybaviť žiadosť o dotáciu a zariadi administráciu celého projektu.

Poradenstvo v oblasti riadenia spoločnosti

Naším poslaním je pomáhať zákazníkom riešiť ich problémy ako pred samotným nasadením nového informačného systému, tak iv priebehu jeho užívania.

Ponuka programu firemného rozvoja spočíva v týchto službách:

 • Tvorba firemnej stratégie.
 • Procesné riadenie.
 • Nasadenie workflow.
 • Optimalizácia existujúcich postupov.
 • Reimplementáciu častí IS.
 • Všeobecná školenia a workshopy.

Ďalšie poskytované služby:

 • Podpora merania strategických ukazovateľov.
 • Podpora Balanced Scorecard.
 • Riešenie archivácie alebo virtuálne fragmentácia databázy za účelom zvýšenia výkonu.