Práca na rozvoji

Práce na rozvoji aplikácie zahŕňajú úpravy väčšieho rozsahu, ktoré slúžia na prispôsobenie aplikácie potrebám používateľov. Môže sa jednať o spracovanie celých nových oblastí, ktoré nie sú obsiahnuté v systéme ESO9 Start, prípadne môže ísť o zmenu funkčnosťou.

Každej takejto úprave musí predchádzať podrobná analýza, vďaka ktorej získame presné zadanie Vašej požiadavky. Aby sme dosiahli najlepší výsledok a aby nedošlo k nechceným dôsledkom na iné funkcie systému, mala by analýza prebiehať v úzkej spolupráci nášho konzultanta so zadávateľom. Jedine tak bude zaručené naozaj optimálne riešenie Vašej požiadavky.