Školenia

Spoločnosť ESO9 international SK s.r.o. disponuje dvomi školiacimi miestnosťami, v ktorých organizuje pre používateľov pravidelné jednodňové školenia zamerané na jednotlivé témy informačného systému ESO9 - napr účtovníctvo, skladové hospodárstvo, generátor zostáv, mzdy. Aktuálny zoznam školení nájdete v menu Školenia

Okrem toho organizujeme cca 2x ročne certifikačné školenia pre správcov a implementátorov informačného systému ESO9. Tieto školenia sú určené správcom aplikácie. Získaný certifikát má ročnú platnosť a musí byť obnovený na recertifikačnom školenia.

Ak má zákazník potrebu vyškoliť viac svojich zamestnancov naraz alebo chce, aby bolo školenie zamerané na jeho špecifickú problematiku, usporiadame školenie "na mieru". Môže sa konať buď u zákazníka alebo vo školiace miestnosti našej spoločnosti.