Tvorba zostáv

Základná verzia informačného systému ESO9 Start obsahuje množstvo tlačových formulárov a zostáv. Ak Vám nebudú tieto zostavy vyhovovať, upravíme ich presne podľa Vašich požiadaviek.

Samotnej tvorbe Vašich zostáv predchádza podrobná analýza, pri ktorej spoločne stanovíme nielen ich konkrétnu podobu, ale aj ďalšie vlastnosti. Na základe tejto analýzy Vám vytvoríme tlačové zostavy, ktoré budú úplne zodpovedať Vašim predstavám.

Pri analýze tlačových zostáv je dôležité stanoviť:

  • formát, v akom sa budú zostavy používať, či v tlačenej alebo v elektronickej podobe,
  • ako často sa bude so zostavami pracovať,
  • či majú obsahovať elektronický podpis, logá, obrázky ...