Lomtec.com, a.s.

Líščie údolie 5
841 04 Bratislava
www.lomtec.com

Kontaktná osoba: Miroslav Sedlák
E-mail: miroslav.sedlak@lomtec.com
Tel.: +421 2 6541 1310

Významný tvorca webových projektov od návrhu cez programovanie až po samotné sprevádzkovanie firemných webov, firemných stránok či rozsiahlych portálových riešení.
Kayla s.r.o.

Časť Pod Lesom 283
059 91 Veľký Slavkov
www.kayla.sk

Kontaktní osoba: Jozef Lengvarský - konateľ
E-mail: lengvarsky@kayla.sk
Tel.: +421 903 635 356

Ponúka vysoko kvalitné služby v oblasti informačných technológií a grafického dizajnu, ktoré sú schopní realizovať vďaka odborným znalostiam a dlhoročným skúsenostiam pracovníkov a partnerov. Neustále investujú do vzdelávania a technológií, aby boli schopní držať krok s rýchlo rastúcimi trendami. Zameriavajú sa najmä na náročných zákazníkov, preferujúcich vysokú kvalitu a individuálny prístup.
MS Design s.r.o.

Pod Skalkou 400/9
010 03 Žilina-Považský Chlmec
www.m-s-design.sk

Kontaktná osoba:
Ing. Martin Šútor - konateľ
Tel.: +421 918 606 392

Spoločnosť MS Design s.r.o. spolupracuje s viacerými významnými obchodnými partnermi. Je nielen ich dodávateľom služieb v oblasti webu, ale aj ich obchodným partnerom na poli reklamy, prezentácií a spoločnosti si v úzkej kooperácií doĺňajú portfoliá nimi ponúkaných a poskytovaných služieb. Budeme radi, ak sa našimi partnermi stanete aj Vy.
POLYSOFT

Hroncova 3
040 01 Košice

Kontaktná osoba:
Ing.Vladimír Polák
Tel.: +421 055 - 79 99 711, 79 99 712

POLYSOFT pri spolupráci s klientami uplatňuje princípy serióznosti, dôvery a otvorenosti, aby prispel k ich spokojnosti a úspešnosti. Dbáme o to, aby náš softvér bol spoľahlivý, rýchly, s jednoduchým a jednotným ovládaním. V rámci starostlivosti o klienta vieme ku každému nášmu softvéru poskytnúť metodickú pomoc, zaškolenie, individuálne úpravy softvéru , ekonomické poradenstvo, kontrolu účtovníctva, vedenie účtovníctva a vykonanie účtovného auditu.